ارائه در موضوع "GPS GeoMeter - دستگاه هایی برای اندازه گیری سطح زمین"

هندسه - اندازه گیری دقیق زمینه gpsgeometer.com دستگاه GPS میدان قابل حمل است که برای اندازه گیری سریع و دقیق از زمین های کشاورزی از هر هندسه و اندازه طراحی شده است, با امکان صدور تمبر ویژه بر روی زمین. ابلیت ای نرم افزار راحی شده است برای دیدار با الزامات و خواسته های کشاورزی. الات به ور مداوم دال تکامل است و ویژگی ای ایب تپیشرت یجا ب تدریج در حال ظهور است.

اسلاید 3

GeoMeter - ویژگی های کلیدی

gpsgeometer.com همینه اندازه گیری منطقه دراخشخشخشخشخشخشخش خشخشییی نیی نیییی نیی نییی نیی نیی نیی نقاط نامحدود نگه داشتن نقشه های الکترونیکی داده ها زمینه های صادرات: SHP, DXF, KML, کلیپ برد چند منظوره, شده Ozi آهنگ, مناطق CompeGPS استثنا خلط (marshiness, سنگ) تغییر رنگ و نوع پر برای هر رشته در زمینه های جدایی به بخش های کوچک محاسبه مختصات در حالت متوسط ​​و hdop فیلتر رسم اشکال مستطیل شکل, دایره ها و تبدیل ضربه محکم و ناگهانی به مختصات برای گرفتن نمونه های خاک یادداشت های کوتاه برای نقاط

اسلاید 4

GeoMeter - موقعیت دقیق

gpsgeometer.com دقت برای هر گونه سیستم نیاز انجام اندازه ری منطقه به درون 0.3-0.5 برای اندازه ری مناطق وچک ، تابع میانگین سازی ارائه ده است.روش تیراندازی استاتیک طولانی تر است. به منظور بهبود دقت از نه اتصال بی سیم BluetoothGPS گیرنده / GNSS ارائه شده است.

اسلاید 5

GeoMetreS4 جدید - قدرتمند و فوق العاده جمع و جور

gpsgeometer.com د د د د د ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر GeoMeter S4 به راحتی در دست رار دارد. ایده آل برای اندازه گیری فیلم. ردازش اطلاعات سریع و تعیین دقیق محدوده. صفحه نمایش: 4.3 اینچ (10.92 سانتی متر) GPS: جاسازی شده (EGNOS) پردازنده: 800MHz اجرا میشود باتری: تا 5 ساعت کارت حافظه: میکرو SD 2GB ناوبری: نقشه جاده ابعاد: 80 * 120 * 12 میلی متر وزن: 136 گرم

اسلاید 6

GeoMeterS5 new - قدرتمند با یک ن نمایش بزرگ

gpsgeometer.com GeoMeter S5 - محبوب ترین مدل. اندا نمایش افزایش یافته و برای اندازه گیری زمنه میدان مناسب است. ردانده درتمند به سرعت پردازش داده ها را انجام می دهد و محل دقیقد صفحه نمایش: 5.0 اینچ (12.7 سانتی متر) GPS: جاسازی شده (EGNOS) پردازنده: 800MHz اجرا میشود باتری: تا 5 ساعت کارت حافظه: میکرو SD 4GB ناوبری: نقشه جاده ابعاد: 85 * 135 x 13 میلی متر وزن: 164 گرم

اسلاید 7

GeoMeter - مزایای رقابتی

gpsgeometer.com دستاه اقتصادی و با کیفیت برای حسابداری برای زمین های کشاورزی. همممصصصصصصصصصصصصصصصصبببببببببببررررررررررر رر جزیه جزیهجزیهآجزیه جزیهجزیهجزیهجزیه جزیهجزیه جزیهآجزیهجزیهجزیه آجزیه جزیهجزیهجزیهجزیه آجزیهجزیهجزیهجزیه جزیهجزیه آشجزیه ررت شآرتر تررت شرررت شرررتش جزیهجزیهرجزیهر جزیهرررت رجزیهر

اسلاید 8

GeoMeter - مزایای برای کشاورزان

gpsgeometer.com دریافت اطلاعات ابل اعتات در مناطق کشاورزی. افزایش کارایی برنامه ریزی کار کشاورزی. رفتن اطلاعات عملیاتی در زمینه هایی برای تحلیل و تصمیم گیری برنات تجسم اطلاعات در مورد مینه ها. افزایش کارایی عملیات و بهبود ت کار.

اسلاید 9

GeoMeter - تعامل با AGROPROFIL

psاملا با سیستم آنلاین AGROPROFILE هماهنگ شده اند. gpsgeometer.com داده ای دستگاه هندسه کاملا با اربر می تواند وط اندازه گیریی ا محدود با م،ات ، مهاهد آب و وا الهیحبیزهیزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزییزی دریافت ارش در مورد استفاده از منابع.

Related news

GPS GeoMeter image, picture, imagery


GPS GeoMeter 99


GPS GeoMeter 48


GPS GeoMeter 47


GPS GeoMeter 19


GPS GeoMeter 15


GPS GeoMeter 75


GPS GeoMeter 6


GPS GeoMeter 25